Бағыттар Кепіл құқығы

Кепіл құқығы

«Заң қызметтерін көрсету орталығы «LEGAL PRO»» кепілдік құқығында келесі қызметтерді көрсетеді:

– Кепіл шарттарын жасау және тіркеу;

– Кепілге қойылған мүлікті соттан тыс өткізу;

– Кепілге салынған мүлік туралы сот даулары;

– Кепіл берушінің құқықтарын қорғау.