Бағалар тізімі

Бағалар тізімі

Қызмет атаулары Бағасы
 1 Ауызша кеңес беру 10 000 теңге
2   Шарттың және басқа да құқықтық құжаттардың ауызша сараптамасы (Тапсырыс берушінің қатысуымен)  10 000 теңгеден бастап (жұмыстың күрделілігіне және көлеміне байланысты)
3   Шарттың және басқа да құқықтық құжаттардың жазбаша сараптамасы  40 000 теңгеден бастап (жұмыстың күрделілігіне және көлеміне байланысты)
4   Жазбаша шарт жасау (типтік) 15 000 теңгеден бастап
5   Шартты жазбаша жасау (Тапсырыс берушінің редакциясы бойынша немесе талабы бойынша) 50 000 теңгеден бастап (жұмыстың күрделілігіне және көлеміне байланысты)
 6 Талап арызды жазбаша жасау (іс материалдарын зерделеумен бірге) 70 000 теңгеден бастап (жұмыстың күрделілігіне және көлеміне байланысты)
  Хаттарды, шағымдарды, наразылықтарды және өтініштерді жазбаша жасау 35 000 теңгеден бастап (жұмыстың күрделілігіне және көлеміне байланысты)
7   Ақпаратты алу үшін түрлі мемлекеттік мекемелерге сұрау салуларды жазбаша жасау 1 сұрау үшін 20 000 бастап (сұрау салудың сипатына байланысты)
8   Апелляциялық, кассациялық шағымдарды жазбаша жасау (іс материалдарын зерделей отырып, қосымша ақпарат жинау) 100 000 теңгеден бастап (жұмыстың күрделілігіне, барлық құжаттардың болуына, мерзімдеріне байланысты қосымша ақпараттар, құжаттама жинау)
9   Мүліктік даулар бойынша сотқа қатысу (өкілдік ету) 100 000 теңгеден бастап  (істің күрделілігіне, құжаттардың болуына байланысты)
10   Мүліктік емес даулар бойынша сотқа қатысу (өкілдік ету) 150 000 теңгеден бастап (талап қою талаптарының санына, құжаттардың болуына байланысты)
11   Апелляциялық және кассациялық сатылардағы сотқа қатысу (өкілдік ету) 150 000 теңгеден бастап (соттылығына, істің күрделілігіне, құжаттардың болуына байланысты)
12  Заңды күшіне енген сот шешімдері бойынша атқарушылық іс жүргізуге қатысу (өкілдік ету) 100 000 теңгеден бастап (аумақтылығына, күрделілігіне, орындалуын қамтамасыз етуге байланысты)
  13 Маманның клиентке шығуы (кеңес беру, келіссөздер, жиналыстарға қатысу және т. б.) Жолға кететін уақытты қоса алғанда, сағатына 10 000 теңге
14  ҚР-да шетелдік компаниялардың мүдделерін білдіру 500,000 теңгеден бастап
15   Өтінішхаттар жасау 10,000 теңгеден бастап
16   Сот орындаушысының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау 150,000 теңгеден бастап
17   Атқару құжатын орындауға ұсынудың өткізіп алынған мерзімін қалпына келтіру 150,000 теңгеден бастап
18   Ерекше іс жүргізу істеріне қатысу 100,000 теңгеден бастап
19  Дауларды реттеу  100,000 теңгеден бастап
20   Заңгердің келіссөздерге қатысуы от 75,000 теңгеден бастап
21   Әкімшілік құқықтық істер от 100 000 теңгеден бастап
22   Жер даулары от 250 000 теңгеден бастап
23   Мемлекеттік кірістер департаментімен даулар Келісім бойынша
 24 Корпоративті даулар Келісім бойынша
25   Бағалы қағаздар бойынша даулар Келісім бойынша
26  Тауар таңбасын тіркеу 100 000 теңге
 27 ЖШС тіркеу, қайта тіркеу От 50 000 теңгеден бастап
  28 Заңды тұлғаларға корпоративтік қызмет көрсету 70 000 тг./айына.