Қызметтер Ұсынылған құжаттарды құқықтық бағалау

Ұсынылған құжаттарды құқықтық бағалау

Компания қолданыстағы заңнамаға және осы құжаттарға қол қою мақсаттарына сәйкестігін тексеру үшін құжаттарға құқықтық баға береді. Заң тәжірибесі көрсеткендей, жаңылыс пен дәлсіздіктер – мәмілелерді жасаудан және тіркеуден бас тарту үшін негіз болып табылады. Заң қызметтерін көрсету орталығы “LEGAL PRO”  құжаттарға құқықтық баға беріп, заңдылығы туралы сараптамалық қорытынды жасайды